Pressemeddelelse

Musikklasse på Slagslunde Skole

Den kommende børnehaveklasse på Slagslunde Skole får en stærk musisk profil. – Et tilbud man gerne kører lidt længere efter.

Slagslunde Skole er en lille folkeskole med elever fra 0. – 6. klasse. Skolen er bl.a. kendetegnet ved at have en stærk musisk profil, hvilket kommer til udtryk gennem daglig morgensang, skolekor, forårskoncert med egenproducerede tekster og melodier mm. Skolen har desuden dygtige musiklærere og motiverede børn og forældre. Slagslunde Skole ønsker at gøre sin musiske profil endnu tydeligere igennem et samarbejde med Egedal Musikskole for dermed at fremme og styrke de musikalske aktiviteter yderligere fagligt og kulturelt. Da folkeskolereformen samtidig lægger op til et samarbejde imellem folkeskole og Musikskole, ser vi en oplagt mulighed for at højne niveauet og platformen for den musiske kultur på Slagslunde Skole og i Egedal.

- Hvad får du, hvis du skriver dit barn ind i børnehaveklassen på Slagslunde Skole, årgang 2015/16?

Dit barn får et skoleforløb, der på mange måder minder om det, der findes på andre skoler – blot med en skarpere musisk profil. Den børnehaveklasse, der skal starte i skoleåret 2015/16 på Slagslunde Skole, bliver en del af et musisk pilotprojekt, hvor der tilføres ressourcer fra Musikskolen i årene frem. Klassen får alle folkeskolens obligatoriske fag, men derudover en musisk dimension i form af 5 ugentlige musiklektioner, hvor en børnehaveklasse normalt vil have 2 lektioner. Timerne læses som to-lærer-timer og dækkes af en lærer/pædagog fra Slagslunde Skole og en lærer fra Egedal Musikskole. Der er altså tale om høj faglighed.

Som skole er vores primære fokus elevernes læring. Forskning viser, at udvidet musikundervisning fører til øget social kompetence og har positiv indvirkning på børns læring generelt, hvilket bekræfter vores positive oplevelser med musik.

- Hvad vil musikskolen lære eleverne?

Grundlæggende musikalske kompetencer såsom: Nodelære, gehørsfærdigheder, sang, bevægelse, rytmeforståelse ved hjælp af slagtøj m.m.

Det er vigtigt, at eleverne lærer et instrument, da de skal indgå i orkestersammenhænge.

- Hvad vælger I fra for at give mulighed for musik 5 timer om ugen? Hvordan findes der plads til de ugentlige musiklektioner? Er der noget eleverne ikke får?

De kommende elever får alt det alle andre elever får – og så en del mere. To af musiklektionerne ligger i den obligatoriske musikundervisning, de tre øvrige lægges i den understøttende undervisning. Der er altså ikke tale om at musikken tager lektioner fra den øvrige fagrække, der er tale om noget ekstra. Da musik og bevægelse hænger uløseligt sammen – især i indskolingen, tilgodeses kravet om bevægelse også, så eleverne vil som nu få rørt sig.

 - Hvorfor har Slagslunde Skole valgt at samarbejde med musikskolen?

Vi vil forsøge at foregribe, hvordan en fremtidig folkeskole kunne se ud. En folkeskole, der er tæt knyttet til det omgivende samfund og som samarbejder med foreninger og specialister, der på forskellige måder kan og vil bidrage til elevernes alsidige udvikling og mere læring.

At vi her og nu vælger at samarbejde med Egedal Musikskole skyldes primært, at de kan tilbyde en øget specialisering og faglighed. Det ligger godt i tråd med noget af det, som Slagslunde Skole står for, nemlig fokus på musik i form af daglig morgensang for hele skolen, korsang og forårskoncert med til lejligheden producerede tekster og melodier.

Musiske aktiviteter fremmer fællesskabet, og vi ser gerne, at rigtigt mange børn også får kompetencer inden for musikken bl.a. gennem aktiv deltagelse i Musikskolen.

- Hvorfor har Egedal Musikskole valgt at samarbejde med Slagslunde Skole?

Vi har altid opfattet Slagslunde Skole som en naturlig samarbejdspartner, der prioriterer musikken højt. Lærerne på skolen har altid været nysgerrige og opsøgende med en høj faglighed, og ledelsen har bakket godt op om musikken. Det falder samtidig godt i tråd med, at musikskolen i sæsonen 2014/2015 også starter en blæsertalentklasse på både Ganløse – og Slagslunde skoler.

- Hvad betyder det for musikskolen?

Det har længe været et højt prioriteret ønske at udvide samarbejdet med folkeskolen. Dette er en mulighed for at forene vores forskellige kompetencer, som sammen vil kunne løfte os begge både fagligt og pædagogisk. En musikklasse vil – udover at udvikle eleverne personligt og fagligt – etablere en platform for et fortløbende gensidigt samarbejde. Vi håber på, at dette samarbejde kan være med til at bane vejen for andre nye samarbejdsformer imellem Egedal Musikskole og Egedals skoler.

- Hvad forpligter man sig til som forældre?

Der følger ikke nogle egentlige forpligtelser med – andet end det vi selvfølgelig forventer af alle forældre, nemlig engagement og opbakning til skolegangen. Vi håber også på en løbende dialog med forældrene, så vi hele tiden kan tilpasse projektet bedst muligt, så det fungerer for alle børn.

- Koster det noget?

Nej, det koster ikke noget. Det kan selvfølgelig koste transport, hvis man vælger Slagslunde Skole, selvom man bor uden for distriktet – men vi mener, at dette pilotprojekt er værd at køre efter.

Jens Jørgen Nygaard, formand for Kultur- og Planudvalget, er blevet forelagt projektet og siger:
”Det er dejligt at se, at Slagslunde Skole og Egedal Musikskole viser vejen og giver elever i Egedal en unik mulighed for at dyrke deres musiske evner. – Det er netop noget af det, den nye folkeskolereform lægger op til: At eleverne kan vælge en skole med en profil, der giver dem lyst og motivation til at fordybe og dygtiggøre sig indenfor et bestemt område. Tak og tillykke til Slagslunde Skole og Egedal Musikskole for dette spændende initiativ. Jeg glæder mig til at følge det.”

25-11-14

Lise Bjerregaard, Skoleleder – Slagslunde Skole

Jacob Peter Loessl – Skoleleder/Distriktsleder – Ganløse Skole

Mikkel Benn – Souschef – Egedal Musikskole

Bjarne Kulmbak – Musikskoleleder

 

 

Her er der fortsat ledige pladser på musikskolen i sæsonen 2014/2015:

Rytmik for 0. – 2. kl.
– Undervisning på alle kommunens skoler.

Violin
– Undervisning på Lærkeskolen/Stenløse, Boesagerskolen/Smørum, Bækkegårdsskolen/Ølstykke, Græstedgård/Ølstykke.

Billedskole
– Undervisning på Lærkeskolen/Stenløse og Boesagerskolen/Smørum.

Flamencodans
– Lærkeskolen/Stenløse og Græstedgård/Ølstykke.

Saxofon
- Lærkeskolen/Stenløse, Søagerskolen/Smørum, Græstedgård/Ølstykke

TILMELDING HER

fællesbilledePYHT

Instrumentskema

Her kan du se, hvordan instrumentskemaerne fordelte sig i sæsonen 2013/2014. Der er mange faktorer og interesser, som spiller ind i forhold til vores skemalægning, når vi ikke har vores egne lokaler. Derfor er dette kun en pejling på, hvordan næste sæson kunne fordele sig, såfremt vi har samme lokaler til rådighed i samme tidsrum som indeværende sæson.
LINK

Tilmelding sæson 2014/2015 d. 15. april

Alle, både nye og gamle elever, kan tilmelde sig fra d. 15. april 2014. Tilmeldingen foregår elektronisk igennem linket her på hjemmesiden www.egedalmusik.dk. Hvis du er fortsætterelev har du 1. prioritet imellem d. 15. april – 30. april. Derefter vil din tilmelding blive behandlet på lige fod med alle andres og i datoorden. Vi glæder os til at se dig i musikskolen igen :-)