Adgang med sundhedskort i Stenløse Kulturhus

Kære elever og forældre.
 
Egedal Kommune har besluttet at fremskynde etableringen af et adgangssystem til Kulturhuset, der fra 25. november begrænser adgangen hele døgnet. Det sker på baggrund af, at nogle unge brugere gentagne gange ikke har opført sig ordentligt. Vi kan altså stadig bruge huset på samme måde som hidtil, men kun få adgang til det udefra med et sundhedskort.
 
Det betyder, at den enkelte elev skal have sit sundhedskort med, hvis undervisningen foregår i Stenløse Kulturhus og selv lukke sig ind. Alle musikskoleelever får tildelt adgang med deres sundhedskort. Når man lukker sig ind, bliver navn og klokkeslæt logget centralt i Egedal Kommunes system.
 
Musikskolelærerne vil selvfølgelig hjælpe til, hvis det volder besværligheder at komme ind de første gange. Der kommer et skilt på døren, hvoraf det fremgår, hvordan man bruger kortet samt hvordan oplysningerne bliver logget.