”Egedal Kommunes behandling af personoplysninger”

Ved tilmelding til Musikskolen registrerer vi personoplysninger om dig/dit barn.
I forbindelse med behandlingen af en sag modtager og behandler Egedal Kommune personoplysninger om den eller de personer sagen vedrører. Der vil som oftest være tale om helt almindelige oplysninger som f.eks. navn og adresseoplysninger, og oplysningerne vil almindeligvis stamme fra din henvendelse til kommunen.
Egedal Kommune skal informere dig om dine rettigheder efter persondataloven.
 

Du har ret til at modtage oplysning om behandling af personoplysninger 

Egedal Kommune skal derfor vejlede dig om, 
• at kommunen vil behandle personoplysninger om dig elektronisk – helt eller delvist
• at kommunen vil indsamle og eventuelt videregive personoplysninger om dig i det omfang, det er nødvendigt for at besvare din henvendelse
• at formålet med kommunens behandling af dine personoplysninger er, at besvare din henvendelse eller tage stilling til din ansøgning
• at det – medmindre andet er oplyst i den konkrete sag – er frivilligt at besvare spørgsmål fra kommunen. I ansøgningssager har kommunen dog ofte brug for at få besvaret visse spørgsmål for at kunne behandle din ansøgning fyldestgørende.

 

Du har ret til indsigt og korrektion af urigtige oplysninger

Hvis du retter henvendelse til kommunen, har du ret til at få oplyst, 
• hvilke oplysninger kommunen har registreret om dig
• formålet med, at kommunen har disse oplysninger
• kategorierne af modtagere af oplysninger om dig
• information om, hvorfra disse oplysninger stammer, i det omfang det er muligt
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at Egedal Kommune behandler specifikke personoplysninger om dig. Hvis Egedal Kommune behandler urigtige eller vildledende personoplysninger eller på lignende måde behandler personoplysninger i strid med lovgivningen, er kommunen forpligtet til at rette, blokere eller evt. slette oplysningerne. 
 

Videregivelse af oplysninger til andre myndigheder

Hvis du klager til en anden myndighed over en afgørelse Egedal Kommune har truffet må du forvente, at Egedal Kommune i det omfang det er nødvendigt, videregiver oplysninger til den relevante myndighed. 
 

Henvendelse til Egedal Kommune om persondataloven

Eventuelle klager eller ønsker om indsigt kan rettes til Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200, 3650 Ølstykke, e-mail: kommune@egekom.dk
Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Egedal Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger.