EMUSOs Støtteforening
Foreningen støtter EMUSO, Egedal Musikskoles Ungdoms Symfoniorkester. Foreningens formål er at støtte EMUSO medlemmers musikalske og sociale udvikling – herunder at muliggøre koncerter, orkester ture og øvrige fælles arrangementer med musikken i centrum. Målet er at fremme interessen for klassisk musik blandt børn og unge, og at sikre løbende rekruttering til EMUSO.

Det koster 300 kr./år at være aktivt medlem.
Det koster 100 kr./år at være passivt medlem.

Foreningens kontonummer: 1345-0713911194
Formand: Charlotte Nykjær, cmillard@postkasse.net
Næstformand: Michael Millard, tlf. 20986705, Cmillard@postkasse.net
Kasserer: Gitte Bess, gitte@bess.dk

Link:Foreningsvedtægter EMUSO gældende