cartoon_children_
Babyrytmik:

(0 mdr-5 mdr) og (6 mdr-12 mdr)
Vi synger og leger med de små på deres præmisser. Sang, musik og leg stimulerer barnets sanser og motorik og udvikler deres evne til at vurdere, eksperimentere og handle. Lyde og fagter er barnets første sprog og gennem musikken og sang stimuleres og udvikles dermed barnets evne til kommunikation.

Pris kr 250.- pr. måned.
Forløbet varer 12 uger.

Småbørnsrytmik:
(2-3 år) og (4-5 år)
Gennem musik og sanglege styrkes børnenes musikalitet, motorik, og sociale kompetencer. Rytmik fungerer som en forlængelse af børns leg idet vi skaber en musikalsk ramme hvor børnenes egne kompetencer kan udfolde sig og udvikles. Vi bruger vores fantasi, kreativitet, lyse stemmer, krop og pulsfornemmelse. Rytmik skaber et godt fundament for barnets udvikling af musikalitet som et redskab og som en styrke barnet kan få glæde af livet igennem.

Pris kr 250.- pr. måned
Forløbet varer 12 uger.

Undervisning torsdag formiddage i Stenløse Kulturhus eller på Lærkeskolen. Lærer: Britt Hein Jespersen

Undervisning mandage på Lærkeskolen (formiddage og eftermiddage).
Lærer: Ian Brodersen