GDPR

Den 25. maj 2018 træder nye EU-regler i kraft om beskyttelse af personlige oplysninger, og dem er musikskolen klar til at håndtere.

Al håndtering af persondata vedrørende elever/værge/lærer foregår i et sikret administrationssystem, der hedder Speedadmin, som kommunen har indgået en juridisk og af KL godkendt databehandleraftale med.
Her kan man læse om “Håndtering af persondata i Egedal Kommune”, som også ved indskrivningen d. 16. april 2018, har været at finde under fanebladet “hvem hvad hvor/regler”.