Bestyrelsen valgperioden 2013-2017:

Marianne Røgen – (Byrådet)
Bo Vesth (Byrådet)
Jens Arne Nielsen (Formand) (Musikskolens venner-Stenløse)
Heidi Åstradsson (Forælderrepræsentant)
Vakant (Forælderrepræsentant)
Vakant (Suppl./Forælderrepræsentant)
Charlotte Nykjær (Observatør fra EMUSO)
Birgitte Hove (Observatør fra Egedal Bands)
Jakob Peter Reich – (Lærerrepræsentant)
Mikkel Benn– (Sekretær)

Marianne Røgen (Byrådet)
Johannedalsvej 28
3650 Ølstykke
53 84 55 19
marianne.rogen@egekom.dk

Bo Vesth (Byrådet)
Pilevej 13
3660 Stenløse
60 35 40 27
Bo.Vesth@egekom.dk

Jens Arne Nielsen (Formand) (Musikskolens venner-Stenløse)
Mølleparken 23
3660 Stenløse
48 18 45 84 / 20 84 36 01
Jens-arne@mail.tele.dk

Heidi Åstradsson (Forælderrepræsentant)
Banetoften 4
3660 Stenløse
47 10 74 45
haa@anbefaling.dk

Vakant (Forælderrepræsentant)

Vakant (Suppl./Forælderrepræsentant)

Charlotte Nykjær (Observatør fra EMUSO)
Fuglesøvej 3
3660 Stenløse
26 29 35 76
cmillard@postkasse.net

Birgitte Hove (Observatør fra Egedal Bands)

Jakob Peter Reich – (Lærerrepræsentant)
Vardegade 17
2100 København Ø
26 17 03 59
Jakobreich@mail.dk

Mikkel Benn (Musikskoleleder)
Botoftevej 8
2700 Brønshøj
72 59 78 82
Mikkel.benn@egekom.dk

Referater:

Referat af bestyrelsesmøde Egedal Musikskole d. 05-10-17
Referat 1.0 – Bestyrelsesmøde 26-01-17 
Referat fra best.møde 21-05-15

 

Vedtægter Egedal Musikskole 08-09-2014_Page_1

Vedtægter Egedal Musikskole 08-09-2014_Page_2

Vedtægter Egedal Musikskole 08-09-2014_Page_3