Julekoncerter 2012

1000 tak til alle medvirkende elever, forældre og lærere ved vores 2 julekoncerter i henholdsvis Smørum og Stenløse. En særlig tak skal lyde til vores venneforeninger, som ydede en formidabel indsats med både salg af diverse lækkerier og oprydning.

Der findes billeder på Egedal Musikskoles facebook