Atte André Jensen – klaver, keyboard, synth

Profil


Undervisningsfag: Klaver, Keyboard, Elektronisk Musik, Jazzsammenspil
telefon:
mobiltelefon: 61783646
Læreplan: AAJ - læreplan_atte

<<-Tilbage til listen over undervisere

Uddannet jazzpianist og klaver- og sammenspilslærer ved Det Kongelige Konservatorium i Haag, Holland i 2003. Har undervist på Egedal Musikskole siden 2008 i rytmisk klaver, elektronisk musik og jazzsammenspil.

Har undervist i rytmisk klaver, sammenspil, teori, improvisation, elektronisk musik og sangskrivning bla. på Hvalsø Musikskole.

(1997-1999), Skibby Musikskole (2004-2005), Holmegård Musikskole.

(2004-2007) og Lejre Musikskole (2003-idag).

Jeg har spillet og spiller i en række sammenhænge i forskellige genrer fra jazz (bla. i egen kvintet med Thomas Fryland og som pianist i Great Danes Bigband), pop, rock, electronica (mest med mit eget projekt) ”Modlys”, der har udgivet 6 albums, folk, gospel og reaggae.

Om min undervisning:

I min undervisning ligger jeg vægt på at give eleverne en solid start, god håndstilling og grundteknik, samt overblik og selvstændighed gennem nodelæsning. Jeg optager ofte lektien og ligger den ud på nettet, så eleven hjemme kan lytte til musikken.

Begyndere starter oftest i “Vi spiller klaver” (Agnestig), da den er grundig, systematisk og meget pædagogisk skruet sammen. Derudover supplerer jeg med forskellige stykker, enten for at få andre pointer frem, udfordre eleven eller arbejde med længere stykker. Jeg prøver altid at opfylde elevens egne ønsker om sange eller stykker de gerne vil spille, oftest ve, at jeg skriver et arrangement målrettet den enkelte elev.
Senere introducerer jeg becifringer (akkorder) og vi spiller forskelligt pop/rock, der hitter lige nu. Dette giver større frihed og flere muligheder på klaveret og øret kommer endnu mere i spil. De elever, der har lyst, får naturligvis lov til at spille en masse jazz. Vi spiller både nedskrevne stykker eller arrangementer. Vi arbejder med selv at arrangere, teori, teknik og frasering samt naturligvis improvisation.

Jeg foretrækker klart at undervise i klaver med en elev ad gangen fremfor på hold. Min erfaring er, at eleverne på hold meget hurtigt udvikler sig så forskelligt, at det er umuligt, at alle får det optimale ud af undervisningen. Soloundervisningen giver mulighed for at tilrettelægge undervisning efter den enkelte elevs behov, interesser og evner.

Læreplan:AAJ – læreplan_atte

http://atte.dk

http://modlys.dk