Musikskolens Venner – Egedal

Foreningen har til formål at:
- give tilskud til sammenspils- og korarrangementer
- stå for egne musikalske arrangementer
- være ambassadører for musikskolen.

Personligt medlemskab koster 50kr./år.

Formandsskab:

Erik Sonne – 40281983 – erik.ennos@hotmail.com
Birthe Jacobsen – 26458076 – birtheb@jacobsen.mail.dk
Charlotte Termansen – 30317043 – c.termansen@hotmail.com
Kaj Pedersen – 47173391 – kaj-w-p@city.dk